ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

Thailand is ranked #51 in the 2016 Global Open Data Index.

 

Thailand Rank in 2016 Global Open Data Index

 

จากรายงานผลการสำรวจอันดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐของ Open data index ปี 2016 ประเทศไทยมีอันดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐอยู่ใน อันดับที่ 51

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://index.okfn.org/place/

รายละเอียดคะแนนแยกตามหมวดหมู่ ดังรายละเอียดด้านล่าง

Thailand Rank in 2016 Global Open Data Index