ขนาดตัวอักษร |    
กิจกรรมและข่าวสาร
ชุดข้อมูล High Value Dataset

"High Value Datasets" หรือ ที่เรียกว่า ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งในมุมผู้ให้ข้อมูลและมุมของผู้นำข้อมูลไปใช้ ประกอบด้วยชุดข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ ลำดับ รายชื่อชุดข้อมูล หน่วยงานเจ้าของข้อมูล URL ในการเข้าถึงข้อมูล 1 ...

Thailand is ranked #51 in the 2016 Global Open Data Index.

จากรายงานผลการสำรวจอันดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐของ Open data index ปี 2016 ประเทศไทยมีอันดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐอยู่ใน อันดับที่ 51 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://index.okfn.org/place/ รายละเอียดคะแนนแยกตามหมวดหมู่ ดังรายละเอียดด้านล่าง

ประกาศผลการแข่งขัน Emergency Disaster Mitigation Hackathon

ประกาศผลการแข่งขัน Hackathon ภายใต้ธีม Emergency Disaster Mitigation Hackathon #EDMhackathon ในวันเสาร์ที่ 8 - 9 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA  ...

วันข้อมูลเปิดสาธารณะ (International Open Data Day 2019)

งานสัมมนา "วันข้อมูลเปิดสาธารณะ (International Open Data Day 2019) ภายใต้โครงการ Thailand Data Innovation Awards (DIA by DGA)" ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวฯ ในวันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องเบญจสิริ โรงแรมโนโวเทล ...