ขนาดตัวอักษร |    
เอกสารเผยแพร่
about-open-data

zdslfjdl

คู่มือการใช้งาน Data.go.th API

คู่มือการใช้งาน Data.go.th API CKAN Data Catalog API CKAN Data API Open-D Data API CKAN Data Catalog API รายละเอียดวิธีการใช้งาน CKAN Data Catalog API CKAN Data Catalog API เป็น API สำหรับการเข้าถึงข้อมูลเมทาดาตาของชุดข้อมูลเปิดภาครัฐบนเว็บ Data.go.th ...

Open Data Handbook

Open Data Handbook download

คำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata)

คำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) download

คู่มือการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บน data.go.th

คู่มือการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บน data.go.th download