ขนาดตัวอักษร |    
พบ 6 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
โจ้ ทดสอบ 2 แก้ไข
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2562  
csv
ข้อมูลนํ้าฝนรวมรายชั่วโมง(มิลลิเมตร) จากระบบ Telemetering กรมอุตุนิยมวิทยา  ประเภทไฟล์ข้อมูล CVS
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
ข้อมูลนํ้าฝนรวมรายชั่วโมง(มิลลิเมตร) จากระบบ Telemetering กรมอุตุนิยมวิทยา  ประเภทไฟล์ข้อมูล CSV
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
ข้อมูลผลการตรวจอากาศรายปี 2013
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
ข้อมูลนํ้าฝนรวมรายชั่วโมง(มิลลิเมตร) จากระบบ Telemetering กรมอุตุนิยมวิทยา  ประเภทไฟล์ข้อมูล CVS
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
ข้อมูลนํ้าฝนรวมรายชั่วโมง(มิลลิเมตร) จากระบบ Telemetering กรมอุตุนิยมวิทยา ประเภทไฟล์ข้อมูล CSV
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 เมษายน 2562  
csv docx