ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลผลการตรวจสอบและอายัดทรัพย์สิน ปี 2559
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี)

ข้อมูลผลการตรวจสอบและอายัดทรัพย์สิน ปี 2559

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลผลการตรวจสอบและอายัดทรัพย์สิน ปี 2559
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล a21b72af-6a06-4506-9233-bf7bddbcd80f
วันที่สร้างชุดข้อมูล 2 สิงหาคม 2562
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
ป้ายกำกับ การดำเนินการ ป.ป.ส. ปปส มาตรการ ยาเสพติด ริบทรัพย์สิน สรุปผล
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด (022470901-19)
อีเมลผู้ติดต่อ akhomd@oncb.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายเดือน
Height Value Dataset แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 ธันวาคม 2562
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
กิจกรรมและข่าวสาร / News
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - เดือนกันยายน 2558 ตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2558...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
ข้อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - เดือนกันยายน 2560 ตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2560...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
รายงานผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562