ขนาดตัวอักษร |    
ชุดข้อมูลพิกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
คะแนนความนิยม
องค์กร : Simply Bright System

ชุดข้อมูลพิกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูลพิกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล afd82657-2282-415a-81b6-28d3b360f2eb
วันที่สร้างชุดข้อมูล 25 เมษายน 2562
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล แผนที่
ป้ายกำกับ พิกัด พิกัดสำนักงานพัฒนาสังคม เข้าถึงบริการ
ชื่อผู้ติดต่อ น.ส.ปิติพร ปิติเสรี
อีเมลผู้ติดต่อ pitiporn.p@m-society.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายเดือน
Height Value Dataset แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3 ธันวาคม 2562
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
กิจกรรมและข่าวสาร / News
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ชุดข้อมูลพิกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
จำนวนบ่อน้ำบาดาล2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
จำนวนบ่อน้ำบาดาลโครงการนำร่องการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562