ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล
พบ 1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลพิกัด  LAT/LONG ที่บ่งชี้ชื่อตำบล อำเภอ จังหวัด (ในรูปแบบ Microsoft Excel) ซึ่งได้จัดทำจากข้อมูลขอบเขตการปกครองของกรมการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562