ขนาดตัวอักษร |    
พบ 5 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลชื่อที่พักสงฆ์ หัวหน้าที่พักสงฆ์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
ข้อมูลชื่อคริสตจักร บาทหลวง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
ข้อมูลมัสยิดในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะประกอบไปด้วย ชื่อมัสยิด ชื่ออีหม่าม ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
ข้อมูลชื่อวัด ชื่อเจ้าอาวาส ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
จะประกอบไปด้วย ชื่อศาล ประธานมูลนิธิ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562