ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตำบล (Test)
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมการปกครอง
facebook   twiter

ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่บ่งชี้ชื่อตำบล อำเภอ จังหวัด (ในรูปแบบ Microsoft Excel) ซึ่งได้จัดทำจากข้อมูลขอบเขตการปกครองของกรมการปกครอง

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตำบล (Test)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 494c8efe-62d1-4527-b36a-afaa5895a23d
วันที่สร้างชุดข้อมูล 21 พฤศจิกายน 2562
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล คมนาคม และโลจิสติกส์
ป้ายกำกับ ข้อมูลพิกัด ข้อมูลตำบล
ชื่อผู้ติดต่อ ทดสอบ
อีเมลผู้ติดต่อ s@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 18 พฤศจิกายน 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล