ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตำบล
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมการปกครอง
facebook   twiter

ข้อมูลพิกัด  LAT/LONG ที่บ่งชี้ชื่อตำบล อำเภอ จังหวัด (ในรูปแบบ Microsoft Excel) ซึ่งได้จัดทำจากข้อมูลขอบเขตการปกครองของกรมการปกครอง

ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล e975fa13-40ce-4bad-be9f-b93eb11043a2
วันที่สร้างชุดข้อมูล 2 สิงหาคม 2562
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล แผนที่
ป้ายกำกับ LAT_LONG ข้อมูลตำบล ข้อมูลพิกัด
ชื่อผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่าย IN (026126060)
อีเมลผู้ติดต่อ in@ega.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 13 สิงหาคม 2562
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล