ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลที่พักสงฆ์ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้.
คะแนนความนิยม
องค์กร : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
facebook   twiter

ข้อมูลชื่อที่พักสงฆ์ หัวหน้าที่พักสงฆ์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 8ebe50be-dd13-4889-a28d-95a3e4515c24
วันที่สร้างชุดข้อมูล 2 สิงหาคม 2562
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ป้ายกำกับ ข้อมูลที่พักสงฆ์
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (0887924306)
อีเมลผู้ติดต่อ centerdata@sbpac.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 13 สิงหาคม 2562
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล