ขนาดตัวอักษร |    
รายชื่อที่ทำการ/หน่วยงานของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
คะแนนความนิยม
องค์กร : บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ส่วนกลาง)
facebook   twiter

รายชื่อที่ทำการ  จุดให้บริการ  ปณย

ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 6bef4a1f-de2b-47f4-a046-27f39d27bcb9
วันที่สร้างชุดข้อมูล 2 สิงหาคม 2562
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ป้ายกำกับ จุดให้บริการ ปณย รายชื่อที่ทำการ
ชื่อผู้ติดต่อ นายธีรวิทย์ ธรรมพิทักษ์จิต (028313237-8)
อีเมลผู้ติดต่อ thirawit.th@thailandpost.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 13 สิงหาคม 2562
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล