ขนาดตัวอักษร |    
พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี 2558 ทดสอบ 7
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
คะแนนความนิยม
องค์กร : Simply Bright System
facebook   twiter

พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี 2558 ทดสอบ 7

Data source cannot be displayed.
พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี 2558 ทดสอบ 7
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 2ea6c979-8f85-48f1-a8c6-a76528b3d5ac
วันที่สร้างชุดข้อมูล 26 พฤศจิกายน 2562
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ป้ายกำกับ ป่าไม้ ป่าไม้ไทย สถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ กรมป่าไม้
อีเมลผู้ติดต่อ spinna.onpeng@forest.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 18 พฤศจิกายน 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี 2558 ทดสอบ 13
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2563  
xlsx csv
พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี 2558 ทดสอบ 303
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2563  
xlsx
พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี 2558 ทดสอบ 200
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2563  
xlsx csv