ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

ประกาศผลการแข่งขัน Emergency Disaster Mitigation Hackathon

 

Emergency Disaster Mitigation Hackathon

 

ประกาศผลการแข่งขัน Hackathon ภายใต้ธีม Emergency Disaster Mitigation Hackathon #EDMhackathon ในวันเสาร์ที่ 8 - 9 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA 

ผลการแข่งขัน ขอแสดงความยินดีกับผลงานต้นแบบนวัตกรรม #Opendata เพื่อรับมือภัยพิบัติในวันภัยพิบัติโลก ได้แก่ผลงานดังนี้

- ต้นแบบระบบเตือนมลพิษในอากาศ ทีมหอพักชาย
- ต้นแบบระบบรวบรวมข้อมูลภัยพิบัติในเมือง ทีม C Out
- ต้นแบบระบบเตือนภัย และ API ทีม EDM ALART